راه اندازی هرگونه سرویس VPN - PROXY - Tunnel یا ایجاد ترافیک متقارن بر روی سرورهای ابر اشتراکی و ابر اختصاصی در کلیه موقعیت های جغرافیایی ممنوع می باشد!

ابر اشتراکی ایران(SAS)

IR-SAS-A

0 عدد موجود است

1 هسته پردازنده
1 گیگابایت حافظه
25 گیگابایت دیسک SAS در آرایه RAID 1
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک ماهیانه نامحدود!
1 عدد IPv4

IR-SAS-B

2 هسته پردازنده
2 گیگابایت حافظه
50 گیگابایت دیسک SAS در آرایه RAID 1
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک ماهیانه نامحدود!
1 عدد IPv4

IR-SAS-C

4 هسته پردازنده
4 گیگابایت حافظه
50 گیگابایت دیسک SAS در آرایه RAID 1
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک ماهیانه نامحدود!
1 عدد IPv4

IR-SAS-D

4 هسته پردازنده
6 گیگابایت حافظه
75 گیگابایت دیسک SAS در آرایه RAID 1
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک ماهیانه نامحدود!
1 عدد IPv4

IR-SAS-E

4 هسته پردازنده
8 گیگابایت حافظه
100 گیگابایت دیسک SAS در آرایه RAID 1
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک ماهیانه نامحدود!
1 عدد IPv4

IR-SAS-F

6 هسته پردازنده
8 گیگابایت حافظه
125 گیگابایت دیسک SAS در آرایه RAID 1
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک ماهیانه نامحدود!
1 عدد IPv4

IR-SAS-G

8 هسته پردازنده
8 گیگابایت حافظه
150 گیگابایت دیسک SAS در آرایه RAID 1
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک ماهیانه نامحدود!
1 عدد IPv4

IR-SAS-H

8 هسته پردازنده
10 گیگابایت حافظه
175 گیگابایت دیسک SAS در آرایه RAID 1
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک ماهیانه نامحدود!
1 عدد IPv4

IR-SAS-I

8 هسته پردازنده
12 گیگابایت حافظه
200 گیگابایت دیسک SAS در آرایه RAID 1
پهنای باند 1 گیگابیت بر ثانیه
ترافیک ماهیانه نامحدود!
1 عدد IPv4